algo de nubes
  • Màx: 19°
  • Mín: 14°
19°

Drets del menor

Sr. director, escric aquesta carta a causa de l'aparició, en alguns mitjans de comunicació, de la imatge i/o identificació personal d'un menor d'edat en relació amb l'assassinat, amb una espasa japonesa, d'un matrimoni i de la seva filla a Múrcia.

En virtut de les competències que m'atorguen els decrets 16/1997, de 30 de gener, pel qual es crea l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor (ODDM) a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i 83/1998, d'11 de setembre, pel qual es modifiquen els articles 2 i 5 del decret anterior, em permet recordar el contingut de les lleis següents:
Llei d'enjudiciament criminal, article 520. 1) La detenció i la presó provisional s'han de practicar de la manera que manco perjudiqui el detingut o pres en la seva persona, reputació o patrimoni...

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil:
Article 4.1. Els menors tenen dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge...

Article 4.2. La difusió d'informació i/o la utilització d'imatges o noms dels menors en els mitjans de comunicació que puguin implicar una intromissió il·legítima en la seva intimitat, honra o reputació, o que contradiguin els seus interessos, determina la intervenció del Ministeri Fiscal, que instarà, immediatament, les mesures cautelars i de protecció previstes en la Llei i sol·licitarà les indemnitzacions que corresponguin pels perjudicis causats.

Per això, cada vegada que apareix, en un mitjà de comunicacoió, la imatge o les dades d'identificació d'un menor d'edat detingut s'infringeixen aquestes lleis abans esmentades.

Sr director, amb el convenciment que adoptarà les mesures oportunes per tal de fomentar els drets dels nins, nines i joves de la nostra comunitat, només em resta felicitar-lo per la gran tasca social d'informació i formació que realitza el mitjà que vostè dirigeix. Estic a la seva disposició per a qualsevol col·laboració en benefici dels menor. Ben atentament.

Javier Barés Marticorena. Director de l'ODDM. Palma

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris