cielo claro
  • Màx: 20°
  • Mín: 20°
20°

Cosmopolitisme i patriotisme

Acaba d'aparèixer a les nostres llibreries la traducció castellana d'un llibre nord-americà que duu per títol: Els límits del patriotisme. L'assaig s'inicia amb un text de la Professora de Dret i Ètica a la Universitat de Chicago, Martha C. Nussbaum, segons aquesta autora, i partint de l'estoicisme, «la nostra lleialtat fonamental» s'ha d'atorgar «a la comunitat mundial de la justícia i la raó», superant, per tant, les lleialtats nacionals; a aquesta visió la qualifica de cosmopolitisme, criticant el sistema educatiu americà per transmetre com a valor més important el vessant local, i no una moralitat global. Com a exemple de la preponderància dels valors cosmopolites per damunt dels de cada nació, es refereix Nussbaum a dos casos, un de passat i un altre de present-futur. El de passat és el d'aquells ciutadans anònims que al llarg de la segona guerra mundial varen col·laborar en la salvació de jueus, aquí el valor vida humana va superar els interessos nacionals, ja que aquesta col·laboració es va produir per damunt de la nacionalitat o la religió. Com a cas de futur, s'entra en el tema ecològic; així, es diu que la contaminació és un problema transnacional, que està més enllà de les concretes fronteres dels diferents pobles, els Estats Units saben que les emissions de la seva indústira és la causa principal del deteriorament de la capa d'ozó, si els valors cosmopolites fossin els dominants això conduiria a la reducció de les emissions, però com que els valors dominants són els nacionals, els llocs de treballs i els beneficis empresarials primen les decisions polítiques a prendre.

Les paraules de Nussbaum, continua el llibre, són comentades breument per desset professors americans. Les crítiques que rep són diverses. Així, n'hi ha que no veuen una incompatibilitat necessària entre pertànyer conscientment a una col·lectivitat restringida i que els valors cospomolites farceixin aquesta societat particular, en aquest sentit Benjamín Barber després d'afirmar que «allò que hem de menester són formes de comunitat local i patriotisme cívic saludables i democràtiques, i no un universalisme abstracte», rebla el clau «el truc americà va ser emprar les fervents adhesions que despertava el sentiment patriòtic per vincular les persones en elevats ideals». En aquesta mateixa línia, Nathan Glazer diu que «tenir una vinculació més estreta amb el propi país i amb els nostres compatriotes no implica denigrar ni no-respectar els altres». Una altra crítica és l'abstracció que suposa una lleialtat mundial, Michael W. McConennell opina que «la humanitat, en tota la seva extensió, és una cosa massa abstracta com per generar un nucli fort d'afectes». Altres creuen que ens trobam davant un altre provincianisme ja que els valors pretesament generals per tot el gènere humà no ho són de generals, sinó que són els valors occidentals.

Sigui com sigui, és evident que les lleialtats nacionals que han tengut predicament els dos darrers segles es troben amb una forta crítica moral. Alerta, però, perquè és un atac a l'estat-nació, i no a les nacions sense estat. La mateixa Nussbaun reconeix que la riquesa, de la diversitat de pobles és positiva, el que es rebutja és la pretensió de superioritat d'un poble i les seves senyes d'identitat sobre els altres, és un cant a favor del principi d'igualtat i del respecte per la diversitat, d'ajudar a totes les persones i millorar el seu benestar independetment de la seva ètnia, nacionalitat o religió. Molts mallorquinistes poden estar bàsicament d'acord amb el plantejament cospomolita, de fet el mallorquinisme no és més que una exigència de respecte i un intent d'acabar amb una discriminació històrica a restablir. És una resposta d'afirmació nacionalista en la mesura que l'agressió a la qual s'enfronta és nscionalista: l'homogeneïtzació d'un estat divers. La compatibilitat entre el nostre localisme i el cosmopolitisme és possible, o és amb el localisme espanyol? Quin problema moral hi ha en el fet que els bascs, si majoritàriament ho trien així, s'independitzin? La integritat territorial d'un estat és un valor moral superior a la decisió democràtica d'un poble? Qui palesa ser més nacionalista i provincià, encara que acusi d'això a l'altre?

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris