cielo claro
  • Màx: 15°
  • Mín: 15°
17°

Del frau de les DOT

La publicitat entorn de les Directrius d'Ordenació del Territori i les declaracions dels dirigents resulten ben expressives del que s'ha convertit el PP-Balear, un partit instal·lat en el fariseisme i la pura propaganda.

El PP ha perdut el suport social. La majoria dels ciutadans ja no comparteixen la política de balearització que ha practicat els darrers setze anys, i això deixant de banda tot l'aspecte de corrupcions i clientelisme. Davant això, el PP ha reaccionat amb una estratègia de simulació: fer declaracions públiques predicant el desenvolupament sostenible i la protecció del territori, per continuar fent el mateix de sempre, és a dir, tot el contrari.

I si no, que algú pensi quina operació urbanística, immobiliària, especulativa, d'agressió mediambiental... ha aturat el PP de Jaume Matas? Algú sap dir un projecte concret, alguna actuació urbanística que no es podrà dur a terme per mor de les DOT? El PP en els ajuntaments, el PP en els Consells Insulars i el PP en el Govern han impulsat el desenvolupisme sense fre i no han dat suport a cap mesura de protecció. Tothom pot veure l'allau de construccions que vivim, la saturació a l'estiu, les mancances del transport públic... i, mentrestant, hem de sofrir les declaracions pseudoecologistes d'un PP burleta. El que és cert és que tots els projectes urbanístics que suposen ampliar l'oferta turística i que, a més, representen greus atemptats paisatgístics són tolerats per les DOT: es Pujol, Regana, es Canons, Tuent, sa Talaiola, Alcanada, sa Cova de Sant Martí, el port de Ciutadella, el camp de polo de Campos (amb urbanització inclosa, naturalment), Son Ferrandell, es Caülls, les pedreres en ANEI, a Son Corp i Son Corpet, a Establiments, sa Penya Roja a Son Servera, totes les autopistes, la tercera pista de l'aeroport (amb el que això suposa d'increment de visitants), etcètera, etcètera, etcètera. Ja ho tenim tot i amb les DOT tendrem el doble de tot, tret d'equipaments (hospitals, escoles...), un país cohesionat, qualitat de vida, i un poc de pau i tranquil·litat.

Però no només és això, sinó que les DOT es cuiden bé que el Consell de Mallorca no pugui eliminar les 76 urbanitzacions a vorera de mar, o que creen nous nuclis de població, que en aquest moment té suspeses. Estam parlant de 76 topònims reals, escrits un darrere l'altre, que suposen més de 2.200 hectàrees (més de 3.000 quarterades) de sòl urbanitzable i amb una població potencial que supera els 100.000 habitants. De fet, el Consell ha dut a terme d'altres actuacions proteccionistes, insuficients al nostre parer, però importants, sobretot tenint en compte que el seu marge de maniobra és molt inferior al d'una llei del Parlament, que és el que són les DOT. Per exemple s'han desclassificat una sèrie d'urbanitzacions (13 a Calvià "1.576 Ha, 32.000 habitants", Cala Petita, Tolleric, Cala Brafi...), i s'ha dut a terme una política molt restrictiva d'interessos socials. Totes les mesures proteccionistes han comptat, com sempre, amb l'oposició de la dreta. El PP s'ha anat posant més i més nerviós fins que ha arribat l'acord de suspensió de les 76 urbanitzacions que han fet vessar el tassó. El PP no hi podia consentir! Ara bé, amb la sensibilitat ecològica actual i després de les macromanifestacions proteccionistes, Matas no podia enfrontar-se directament al Consell de Mallorca. La pressió popular hauria estat insuportable, per això li resultava imprescindible una cortina de fum com les DOT que, a més, havien de passar per preservacionistes. Un repte certament difícil però que el gabinet de propaganda del Govern del PP està aconseguint a força de milions que pagam entre tots els ciutadans, inclosos els milers que sortírem al carrer per reclamar «Prou d'urbanitzacions».

Des del PSM creim que és imprescindible aturar el procés irracional de noves urbanitzacions, per això oferíem i oferim consens. Res no ha volgut escoltar el PP. Tan sols no ha contestat les més de dues-centes al·legacions que presentàrem a l'avanç de les Directrius d'Ordenació del Territori. I així i tot, només posam una condició al PP per no oposar-nos a les DOT: que prevegin la desclassificació de les urbanitzacions que té suspeses el Consell (o més fàcil encara, que senzillament deixin que el Consell les desclassifiqui). Però el PP no s'hi avé. Per què? Perquè així les DOT deixarien de complir un dels seus objectius bàsics: avortar l'operació del Consell de Mallorca. Sense conèixer el PP, resultaria incomprensible que una llei que pretén ser proteccionista posi entrebancs perquè es prenguin mesures proteccionistes. Sempre ens queda el consol que si no hagués existit una majoria de progrés en el Consell, l'actuació del PP encara hauria estat molt més agressiva: ni n'haguéssim sentit a parlar, de DOT. De fet, només quan el PP no ha tengut majoria absoluta s'han pogut prendre mesures proteccionistes, com va ser l'aprovació de la Llei d'Espais Naturals.

L'anàlisi de les DOT, fent referència als seus punts positius, que algun en té, i la defensa de la nostra alternativa excediria en molt l'extensió d'un article, però no em puc estar de denunciar la manipulació grollera que el PP fa de les xifres. La capacitat de població de les Illes Balears després de les DOT superarà els 4 milions d'habitants. Només la capacitat d'habitació construïda avui a les Illes Balears s'acosta a dos milions d'habitants. És absolutament fals que les DOT passin d'una capacitat actual de més de 4 milions a una altra d'1'678.000 habitants com vol fer veure la propaganda institucional. Com sap perfectament el Govern, són dues xifres que no tenen res a veure una amb l'altra. Un partit que ha arribat al punt d'utilitzar la propaganda institucional per mentir tan descaradament demostra una falta d'escrúpols i uns dèficits democràtics que fan feredat. Que ningú no es deixi enganar. Que els mallorquins que votin el PP sàpiguen exactament quin és el model que defensa, legítim naturalment, però de desenvolupament sostenible res de res. L'èxit de les manifestacions convocades a Menorca i Evissa sembla que apunten que els seus pobles, com va fer el poble de Mallorca l'any 95, també apostaran pel canvi. Per mi seran molts els ciutadans, els qui volen de bon de veres un desenvolupament econòmic compatible i compromès amb la qualitat de vida dels ciutadans, que el 13 de juny dedicaran aquesta glosa als senyors i senyores del PP:

«Tu me rentaves sa cara
amb paraules i pocs fets.
Jo no et coneixia encara;
però ara sé qui ets».

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris