muy nuboso
  • Màx: 13°
  • Mín: 10°
12°

La quimera de fer-se gran de cop

Començar un nou curs suposa reptes, però quan es tracta del pas d'Educació Infantil a l'etapa de Primària l'infant deixa de ser-ho per convertir-se en estudiant. L'adaptació als canvis d'espai i d'hàbits poden suposar-li un trastorn

Començar un nou curs acadèmic sempre suposa haver de fer front a nous reptes: mestres desconeguts, llibres a estrenar, companys a conèixer, etc. Amb tot, el paquet de novetats és més feixuc a edats primerenques, en les quals els menuts manifesten encara més dificultats davant els canvis. El pas de l'Educació Infantil a l'etapa de Primària incorpora un obstacle afegit a aquest procés i no són pocs els infants que es topen amb problemes relacionats amb aquest nou repte, que just comença quan l'infant ha complert els sis anys. Tal vegada, una bona frase per definir aquest procés sigui aquella que diu que durant la transició entre les etapes es deixa de ser nin per passar a ser estudiant. Com és de suposar, es tracta d'una adaptació que demana que passi un cert temps, en ocasions aquesta aclimatació pot durar mesos i, fins i tot, es pot allargar durant tot un curs escolar. Precisament per això, és interessant que tot l'entramat que conforma el sistema educatiu tingui especial esment al darrer curs que forma part de l'etapa d'Educació Infantil i el primer de Primària, tot amb vista a fer menys traumàtic aquest procés.

Els canvis

Quins són els trastorns que poden tenir els nostres fills quan comencen l'etapa de Primària? Evidentment, sovint es tracta de tota una suma d'elements que acaben afectant els infants, de fet, com menys dràstic sigui el canvi manco possibilitats hi haurà que l'alumne se senti malament.  En qualsevol cas, un dels principals motius de trastorn són els amics. Així les coses, no són pocs els casos en els quals es produeix un canvi de centre o una reestructuració de les aules amb l'arribada de nous companys. Tot i ser un procés que a la llarga sol ser beneficiós, ja que els infants amplien el seu camp de relacions socials, la immersió inicial en un nou grup de vegades pot venir acompanyada de problemes.

Més enllà de les qüestions derivades de la integració en el nou grup, altres problemes poden estar relacionats amb aspectes purament acadèmics. El canvi de metodologia de feina que hi ha en el pont d'un curs a l'altre també pot afectar. La utilització de llibres de text de distintes matèries sovint genera situacions de desconcert durant les primeres setmanes, no debades, es tracta d'un sistema que, per a molts d'aquells qui comencen l'etapa de Primària és totalment desconegut. Passar de fer feina amb fitxes a emprar els gruixuts manuals que cada vegada més s'utilitzen a les aules de Primària no esdevé tasca fàcil, de fet, amb normalitat s'aposta per compaginar les dues metodologies per tal de fer més planer el canvi. A tot això, convé afegir que amb el pas dels anys es treballa menys en grups i als joves estudiants se'ls demana un esforç individual, que guanya cada vegada més protagonisme. A més, també comencen a ser habituals els temuts deures a casa.

La figura d'omnipresència que té el mestre durant l'etapa d'Infantil, a poc a poc es va difuminant amb els anys. La primera de les passes es fa just quan es comença Primària. Tot i que encara els alumnes comparteixen una bona part de la jornada lectiva amb el mateix docent, també comencen a tenir nous referents dins l'aula que s'encarreguen d'impartir assignatures específiques com ara l'educació musical, anglès i l'educació física. Malgrat que el contacte amb distints mestres sempre acabi sent un factor positiu (aprenen diferents sistemes de treball), en algunes ocasions pot costar més d'allò que s'havia previst en es procés d'adaptació a nous professionals.
L'aparició de noves matèries, de la figura de les notes com a element de valoració de la tasca i de la reducció significativa d'hores d'esbarjo en temps de classe també són aspectes que poden generar algun trastorn als alumnes que aquestes setmanes estan iniciant aquesta nova aventura educativa.

Espais i materials

Els espais també poden ser motiu de desorientació. Així les coses, talment hem dit, molts alumnes inicien aquesta etapa a centres nous que solen ser més grans que els que havien tingut fins aleshores. A més, passen de ser els alumnes majors a ser els més petits. És important que tant els pares com l'equip docent acompanyin els menuts per tal que se sentint més segurs. Precisament, aquest acompanyament és una de les novetats del nou curs, així, mentre que en els centres d'Educació Infantil sovint els pares i mares acompanyen els infants fins a la porta de l'aula i tenen una comunicació més o manco fluïda amb els mestres, a Primària no és així. Mantenir la fluïdesa entre progenitors i tutors és important, sobretot durant els primers mesos del curs, si es vol aconseguir una adaptació òptima de l'alumne a les noves condicions.

Un element que pot resultar tan secundari per a molts adults com la decoració o la distribució del mobiliari a un espai pot arribar a cridar amb força l'atenció d'alguns infants. És habitual que les aules deixin de tenir taules grans i rodones -on el treball es fa amb equip i on les relacions d'uns i altres són prou fluïdes- per donar pas a aules amb pupitres individuals, amb parelles o que estiguin ordenats en forma de U. Endemés, les aules de Primària ofereixen una decoració més seca, on els estímuls van desapareixent per donar pas a espais menys cridaners o estimulants. D'altra banda, la gestió dels materials que s'empren dins classe s'altera. En aquest sentit, l'ús que se'n fa de les tisores, dels llapis, de les cartolines i dels retoladors progressivament deixa de ser col·lectiu i passa a ser responsabilitat de cada un. Així, com veim, es pretén que els nins siguin cada vegada més autònoms i que vagin tenint responsabilitats a mesura que avanci el primer curs.

Començar a Infantil

Resulta obvi dir que el procés d'aterrament a l'etapa d'Educació Primària s'ha de posar en marxa durant el darrer dels cursos d'Infantil. Així les coses, resulta prou transcendent que sobretot durant els darrers mesos del curs previ a l'inici de Primària els mestres activin estratègies encaminades a aclimatar els seus alumnes a les circumstàncies que els esperen mesos després. Reduir el temps de joc dins l'aula, berenar al pati i no a l'aula, formar files amb ordre i comanar que cada un comenci a gestionar els seus propis materials poden ser bons punts de partida amb vista al proper any.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris