algo de nubes
  • Màx: 22°
  • Mín: 14°
22°

El Tribunal Constitucional admet a tràmit els recursos a la llei de l'avortament

Les interposicions han estat presentades pel Partir Popular i pel Govern de Navarra

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos del PP i el Govern de Navarra contra diversos preceptes de la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, mentre estableix que se senti el Govern, al Congrés i al Senat perquè, en el termini de tres dies, formulin al·legacions a la petició del PP de suspensió cautelar dels preceptes recorreguts de la norma, que entra en vigor el proper 5 de juliol. Així, l'Alt Tribunal dóna trasllat d'ambdues resolucions a l'Executiu i les dues Cambres perquè formulin al·legacions, en el termini de quinze dies en relació amb l'admissió a tràmit dels recursos. Alhora, demana que se'ls senti en relació amb la petició de suspensió cautelar perquè, en el termini de tres dies, puguin fer al·legacions.

Concretament, el ple del TC, a proposta de la Secció Quarta, ha acordat admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut per més de cinquanta diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats i, en la seva representació i defensa, pel Comissionat de Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, contra vuit preceptes de la norma (articles. 5.1 i), 8 in limine i lletres a) i b), 12, 13.4, 14, 15 a), b) i c), 17.2 i 5, 19.2 paràgraf primer i disposició final segona). De la mateixa manera, el ple del Constitucional ha acordat, a proposta de la Secció Primera, admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat promogut pel Govern de Navarra contra el paràgraf segon de la disposició final cinquena, l'article 14 en relació amb el 17 i l'article 19.2 de la Llei.

Així mateix, estableix, conforme a la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, donar trasllat de les demandes i els documents al Congrés dels Diputats i al Senat, per conducte dels seus Presidents, i al Govern, a través del Ministre de Justícia, amb la finalitat de que, en el termini de quinze dies, puguin personar-se en el procés i formular les al·legacions que estimassin convenients. Igualment, quant a la sol·licitud de suspensió cautelar, formulada pel PP, estableix que se senti a Executiu i Parlament per a que, en el termini de tres dies puguin fer les al·legacions que estimin oportunes.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris