algo de nubes
  • Màx: 16°
  • Mín:
15°

EAPN alerta que prop 784.000 dones treballen en condicions de precarietat a l'Estat espanyol

La diferència salarial entre homes i dones és del 22,4%

En el marc de la Jornada 'Difusió de resultats: Estudi de Gènere i Desigualtat', la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, EAPN-Es, ha presentat a Palma els principals resultats de l'Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets. La investigació té com a objectiu fer una anàlisi de la desigualtat de gènere i aprofundir sobre els drets econòmics, socials, cultural i polítics de les dones, posant l'accent en aquelles dones que es troben en situació de vulnerabilitat. La Jornada ha estat inaugurada per la Vicepresidenta d'EAPN-Es, Sali Guntín, acompanyada de la Directora de l'Institut de la Dona de Govern de les Illes Balears, Maria Duran, i el Director Tècnic d'EAPN-Illes Balears, Andreu Grimalt.

Durant la presentació de l'Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets, la Vicepresidenta d'EAPN-Es, Sali Guntín, ha destacat que tot i que la democràcia ha comportat grans avenços en matèria d'igualtat, educació i en la incorporació de la dona a l’ocupació i a l'acció política, encara avui queda molt per fer. D'acord amb Guntín, «les dones han aconseguit la igualtat davant la llei però no en la seva vida quotidiana, ja que els valors i els prejudicis patriarcals segueixen vigents en la nostra societat. Per tant, el sostre de vidre i la terra enganxosa, que fa referència a la precarietat de les ocupacions més feminitzades i les enormes dificultats que tenen les dones per sortir d'elles, accedir a altres àmbits i aconseguir unes condicions laborals mínimament dignes, és l’habitual per a moltes dones».

L'Estudi posa en relleu que prop d'unes 784.000 dones treballen en precarietat: amb un contracte temporal i amb jornada a temps parcial, mentre que els homes en la mateixa situació es redueixen a la meitat, és a dir, 395.800. La segregació de gènere dins el mercat laboral avui en dia segueix estant vigent. Els homes tenen una preeminència en professions relacionades amb les ciències. No obstant això, les dones tenen una major representació en el sector educatiu, sanitari i treball social. De la mateixa manera, està més representada en activitats per les quals no es percep cap salari, i si el rep és molt baix, que genera problemes no només en el present, sinó també en el futur, atès que percebran pensions amb les quals amb prou feines podran subsistir quan es jubilin o pateixin una malaltia.

Cal destacar que la diferència salarial entre homes i dones és del 22,4%, i que a mesura que augmenta l'edat, també ho fa la bretxa salarial, passant del 12,50% en edat de 20 a 24 anys, al 26, 91% per a les dones amb una edat compresa entre els 55 a 59 anys. Així mateix, les dones reben una mitjana de 85 cèntims per cada euro que guanya l'home. Pel que fa a l'emprenedoria, també hi ha desigualtats entre l'home i la dona: només 1 de cada 3 treballadors per compte pròpia és dona, sent la categoria professional amb més presència la de l'ajuda al negoci familiar. D'acord amb la taxa AROPE, les dones acumulen els percentatges més alts de les variables de pobresa, desigualtat i l'exclusió social. No en va, l'Informe de l'Estat de la Pobresa a les Illes Balears 2018, el 19,7% de les dones estan en situació de pobresa i / o exclusió social, mentre que els homes en un 16,7%. D'altra banda, les retallades en els serveis d'atenció a persones dependents ha conduït a un retorn als rols de gènere tradicionals, a transferir la responsabilitat de la societat a les llars. Respecte a això, la Vicepresidenta d'EAPN-Es, Sali Guntín, ha destacat que el 91% de les dones realitzen tasques domèstiques i s'ocupen de la cura de les persones a la llar durant 4 hores i 29 minuts diaris, enfront del 74,7 % dels homes que dediquen de mitjana 2 hores i 32 minuts.

Pel que fa a les taxes d'ocupació, les dones de 25 a 49 anys amb fills menors de 12 anys, són més baixes que les taxes d'ocupació de les dones de la mateixa edat sense fills. Per tant, el mercat laboral com està actualment configurat penalitza tenir descendència. No obstant això, en el cas dels homes resulta positiu per a la seva ocupabilitat: les taxes d'ocupació dels homes de 25 a 49 anys amb fills són superiors a les dels homes de la mateixa edat sense fills. Pel que fa a la salut, les desigualtats entre gèneres també es fan palpables: el 33,5% de les dones i només el 25,2% dels homes considera que la seva salut és «regular, dolenta o molt dolenta». També les patologies relacionades amb la salut mental afecten especialment a les dones en situació de vulnerabilitat. Així mateix, els percentatges de dones amb manca d'atenció sanitària per causes econòmiques són més alts que els dels homes.

L'Estudi sobre Desigualtat de Gènere i Drets també analitza l'estat del coneixement i la investigació amb relació a la dona. Les dones són més representatives a la Universitat, però amb prou feines 2 de cada 10 arriben a formar part del cos dels catedràtics. La majoria de la població entre els 30 i els 34 anys, que ni estudia ni treballa són dones (25,15% dones, enfront d'un 15,3% d'homes). En aquest sentit, Guntín ha recordat que Eurostat atribueix aquesta diferència a què són elles majoritàriament les que tenen cura dels més petits de la família o algun altre membre i ha destacat que en el cas de la comunitat gitana gairebé 6 de cada 10 dones joves (58%) estan fora de mercat laboral i del sistema escolar, atès que es dediquen a la feina domèstica.

L'Estudi fa referència també a les zones grises, en què cal actuar per avançar en la igualtat de gènere: la prostitució, ja que els seus efectes són devastadors per a aquelles que l'exerceixen i, al mateix temps, impossibilita qualsevol oportunitat de crear una igualtat real entre homes i dones, i la participació política de les dones immigrants i refugiades.

La Vicepresidenta d'EAPN-Es, Sali Guntín, també ha volgut destacar que la violència de gènere també és una expressió de la desigualtat de l'home respecte a la dona i ha recordat que l'any 2018, 47 dones van ser assassinades. Així mateix, ha posat l'accent en què tot i que els fills de les dones maltractades són reconegudes com a víctimes directes des de 2015, encara el sistema presenta mancances en la seva protecció, ja que des del 2010 a 2018, 83 nins, nines i adolescents menors de 16 anys van ser assassinats per la violència masclista, encara que només 27 són casos reconeguts oficialment.

Finalment, la Jornada ha conclòs amb una taula d'experiències on entitats membres d'EAPN-Illes Balears, Càritas Diocesana de Mallorca, la Cooperativa Jovent i Metges del Món IB, han explicat els projectes que estan duent a terme per lluitar per la igualtat de gènere i l'apoderament de dones en situació de vulnerabilitat.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris