cielo claro
  • Màx: 16°
  • Mín: 13°
13°

El Govern aprova els Estatuts del nou Institut d'Indústries Culturals

21-12-2018

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha anunciat aquest divendres l'aprovació dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Indústries Culturals de les Balears (ICIB) per a impulsar polítiques de suport i acompanyament en les empreses o els agents que organitzen activitats productives en l'àmbit de la cultura.

«D'aquesta forma, es reforçarà no només l'economia, sinó també el valor que té la cultura en la cohesió i la transformació socials, la participació activa en la cultura i, en definitiva, el teixit cultural, industrial i empresarial de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera», ha explicat en roda de premsa.

L'ICIB, entitat pública empresarial amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i amb capacitat d'actuar i autonomia de gestió plenes, té com a finalitats generals el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives en el marc de la comunitat, d'acord amb aquests estatuts.

Els àmbits inicials d'actuació de l'ens són l'audiovisual i la cultura digital, les arts escèniques, les arts visuals, el món editorial i la música, sense perjudici que en un futur es puguin incorporar altres sectors, com el patrimoni, l'artesania, el disseny i la publicitat, o altres camps de la cultura.

Aquest ens comptarà amb 1,5 milions d'euros: 500.000 euros provenen de la Conselleria d'Indústria, i un milió d'euros de la Direcció General de Cultura.

Entre les funcions de l'ICIB estan establir i gestionar, amb la participació de representants dels sectors implicats, els programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents sectors vinculats a les indústries culturals; o fomentar el desenvolupament de les empreses relacionades amb les indústries culturals i assessorar noves empreses, entre altres.

Consell de Direcció

El Consell de Direcció és l'òrgan superior de direcció de l'ICIB i està integrat pel president, que és el conseller de Cultura, Participació i Esports o la persona en qui delegui; el vicepresident, que és el conseller de Treball, Comerç i Indústria o la persona en qui delegui, i fins a un màxim d'onze vocals, entre altres.

El Consell de Direcció és l'òrgan competent per a aprovar la relació de llocs de treball. El president podrà nomenar, amb caràcter potestatiu, a un director gerent i separar-lo. En cas que no es nomeni, les funcions corresponen al president.

En cas que la convocatòria pública quedi vacant, est pot ser elegit directament pel president de l'ICIB. Quan el director gerent cessi perquè ho fa el conseller que el va nomenar, el conseller entrant el pot confirmar en el càrrec sense necessitat de convocatòria pública.

El Consell Rector és l'òrgan general de participació i assessorament de l'ICIB, amb plena autonomia funcional, que depèn orgànicament de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris