algo de nubes
  • Màx: 23°
  • Mín: 14°
23°

Sus a la subhasta pública de l'hotel del Palau de Congressos

1058

Imatge presa des de dins del què ha de ser l'accés principal a l'hotel del Palau, tot just a la vora de la via de cintura.

A. Agüera.

El Butlletí Oficial de les Illes (BOIB) publicà amb data de 17 d'agost l'anunci pel qual es convoca la licitació pública que regirà el contracte de venda de l'hotel i la cessió de drets d'ús per a la gestió i explotació del Palau de Congressos de Palma, un procés que es realitza mitjançant subhasta pública.

A continuació trobareu les principals claus del procediment d'explotació en curs d'aquest controvertit espai, encara a mig fer, la finalització del qual pot quedar més a prop amb aquesta nova passa.

Subhasta. La venda de l'hotel es farà mitjançant subhasta pública, per un preu mínim de 40,5 milions d'euros més IVA. A partir de la seva publicació en el Diari de les Comunitats Europees, els interessats tendran 52 dies per a presentar les seves ofertes i la mesa de contractació es reunirà passats 15 dies. Els interessats es podran presentar com una UTE per a gestionar l'hotel i el Palau de Congressos per separat.

Lloguer. El comprador de l'hotel haurà de llogar el Palau de Congressos per un mínim de 20 anys, amb possibilitat de prorrogar-lo en dues ocasions per 10 anys cada una d'elles. El primer any pagarà de lloguer 100.000 euros més IVA, el segon 200.000 euros, 300.000 el tercer, 500.000 el quart, 700.000 el cinquè i successius amb l'actualització de l'IPC. A partir del cinquè any inclòs haurà d'acreditar un mínim de 65.000 congressistes anuals.

Sense cànon. L'adjudicatari no haurà de pagar cànon ni per l'explotació del Palau de Congressos i l'hotel. El cànon era un dels motius principals pels quals els dos concursos anteriors van quedar deserts. A més, el comprador no podrà vendre l'hotel durant els primers 10 anys sense l'autorització de Palau de Congressos.

Obres. Palau de Congressos haurà de finalitzar les obres en 12 mesos des que es formalitzi la venda. En cas contrari, es concedirà una pròrroga de dos mesos més i si no estan finalitzades, l'adjudicatari podrà sol·licitar la resolució del contracte i Palau de Congressos haurà de retornar-li totes les aportacions econòmiques realitzades. No obstant això, no tindrà dret a indemnitzacions.

Resolució de contracte. Un altre motiu que pot derivar en la resolució del contracte és el retard en més de 4 mesos de l'obertura al públic del complex a ple rendiment, tret que fos exclusivament per causes imputables a l'Administració. El Palau de Congressos i l'hotel haurien d'estar a ple rendiment en un termini màxim de 120 dies naturals des de l'endemà a la signatura de l'acta de lliurament a l'adjudicatari.

A més, el Palau de Congressos haurà d'estar obert durant tot l'any i en el cas de no fer-ho durant més 60 dies hàbils, excepte expressa autorització, pot suposar la resolució del contracte.

Penalitzacions. Els plecs també estableixen penalitzacions en cas d'incompliment. Els incompliments lleus estan penats amb entre 5.000 i 50.000 euros; mentre que en els greus, la penalització oscil·la entre 50.001 i 100.000 euros. Per incompliment greu s'entén faltar a les obligacions de pagament, no respectar les especificacions de qualitat, no explotar el Palau de Congressos en els termes acordats, entre altres.

Mobiliari i tributs. L'adjudicatari haurà de dotar al Palau de Congressos i a l'hotel d'equips, mobiliari, instal·lacions i estris; Palau de Congressos s'encarrega de les butaques de la instal·lació i de la senyalització d'ambdues infraestructures. L'Impost de Béns Immobles (IBI) del Palau de Congressos el pagarà Palau de Congressos S.A.; la resta de tributs aniran a càrrec de l'adjudicatari.

Novembre de 2014. Si es compleixen les previsions, les obres del Palau de Congressos es reprendran el pròxim mes de novembre i estaran acabades al novembre de 2014. A partir de llavors l'adjudicatari tindrà 120 dies naturals per a tenir a ple rendiment el Palau de Congressos i l'hotel. Així, al març de 2015 la citada infraestructura estarà totalment operativa.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris