algo de nubes
  • Màx: 21°
  • Mín: 13°
13°

Cartes dels lectors

Alguna cosa no quadra, Sr. Bauzá
És evident que alguna cosa no acaba de quadrar amb relació a les promeses de reducció de la despesa pública fetes pel president Bauzá. Als augments de sou del personal considerat d'assessorament o confiança del seu gabinet, els quals arriben fins a un 20% en determinats casos, s'hi afegeix la cataracta de nomenaments de personal eventual que observam durant aquests dies en les pàgines del Butlletí Oficial de les Illes Balears. I per a mostra un botó: només en el BOIB núm. 104 del passat 7 de juliol es nomenen fins a 16 persones sota l'epígraf de personal eventual (6 A Presidència, 3 a la Conselleria d'Administracions Públiques, 7 a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i 3 a la Conselleria de Presidència).

La Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix clarament la definició d'aquest tipus de personal: aquell que, en virtut de nomenament legal "ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina considerats de confiança o d'assessorament especial de la Presidència o dels consellers, no reservats a personal funcionari de carrera". Res no diu la Llei quant al nombre límit de persones que poden ser designades sota aquesta modalitat, competència que determina el Consell de Govern d'acord amb les necessitats específiques de cada conselleria o departament. Aquesta -la del nomenament de personal eventual- ha estat una pràctica utilitzada indistintament per tots els governs de les Illes amb independència del seu color polític, certament.

Però la pregunta, especialment en un context de crisi i de fortes retallades als treballadors en tots els àmbits, resulta inevitable: són necessàries, tantes persones? Aquests llocs de feina, no podrien ser en molts casos ser ocupats pel personal funcionari, que des de ja fa bastants anys observa amb preocupació la devaluació de les seves funcions en benefici d'una elit cada vegada més nombrosa i propera al poder de torn, una mena de sanedrí exclusiu i selecte que fa i desfà segons les conveniències conjunturals? És aquesta l'Administració que, d'acord amb l'esmentada Llei, s'ordena "d'acord amb els principis de legalitat, objectivitat i neutralitat, servei a la ciutadania, eficàcia i eficiència i transparència en la gestió"?

Fan bé els indignats d'indignar-se, valga la redundància. Pocs dies després d'haver estat elegit president per una àmplia majoria, aquestes primeres passes del Sr. Bauzá respecte del model de Funció Pública que seria de desitjar posen en dubte, al meu parer, la seva credibilitat. Voldria equivocar-me, però tenc la sensació que la tan publicitada retallada de càrrecs i conselleries no quedi en una mesura cosmètica que n'amagui altres no tan benintencionades. El temps ho dirà, evidentment, i en aquest sentit el Sr. Bauzá encara és a temps de rectificar i de dur a la pràctica el que ha promès per activa i per passiva pel que fa a aquesta qüestió. El refranyer mallorquí, tan prolífic en dites assenyades, en té una que per ventura podria servir d'exemple al que he intentat explicar i que crec que s'hauria d'evitar de totes totes: Desvestir un sant per vestir-ne un altre.
MIQUEL À. LLADÓ RIBAS. (Funcionari del Cos Superior de l'Administració de la CAIB)

Sr. Rubalcaba, no ens prengui el pèl...
Acab de llegir al diari alguns dels fragments del discurs de Rubalcaba i m'ha semblat indignant. Dir en aquestes altures que s'ha d'avançar cap a polítiques més redistributives i que s'ha de demanar als bancs i les caixes una part dels seus beneficis em sembla un insult a la ciutadania. L'únic que puc deduir és que Rubalcaba ("R") a diferència de Zapatero ("ZP") no està a les ordres de la totpoderosa Angela Merkel ("AM").

Ja està bé de prende'ns els pèl. PP i PSOE són els partits de Rajoy i Rubalcaba i si, com pretenen, volen amagar les sigles del seu partit amb les inicials del seu nom, encara m'ho posen més fácil: Rajoy ("R") i Rubalcaba ("R"): són iguals. Ambdós tenen una política econòmica, exterior i de defensa molt similar. La diferència és que el PP tots sabem que fa polítiques de dretes i el PSOE també les fa però no ens ho diu. Si el senyor Rubalcaba vol el meu vot haurà d'iniciar la redistribució de la riquesa demà mateix, sense esperar les eleccions, que comenci pujant els imposts als més rics, nacionalitzant els bancs als quals hem ajudat amb els doblers de tots els ciutadans, potenciant l'economia productiva i no l'especulativa, etc... La diferència entre Rajoy i Rubalcaba és que aquest darrer ja podria -si volgués- posar en pràctica alguna de les mesures que proposa, no cal que esperi a les eleccions, mentre que Rajoy no ho pot fer (afortunadament!).

En fi, m'unesc als indignats i crec que no votaré ni a PP ni a PSOE, m'inspiren més confiança altres partits a l'esquerra del PSOE que sí que han demostrat tenir més sensibilitat per les persones que pels doblers.
CARLES VALENTÍ AGUILÓ. Palma.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris