algo de nubes
  • Màx: 16°
  • Mín: 11°
14°

Oficialitat del català

Senyor director:

En passats dies, Diari de Balears publicà una carta signada pel senyor Francesc Tur Balaguer en què es defensava l'oficialitat d'una única llengua a les Illes Balears, el català, en detriment de l'idioma castellà. Segons la tesi del senyor Tur, el castellà hauria de ser tractat a la nostra comunitat com un altre idioma estranger més, de manera que qui el volgués aprendre ho fes per pròpia iniciativa i sense cap mena d'obligació. A més d'això, el senyor Tur realitzava una sèrie de consideracions sobre l'escàs protagonisme de la llengua castellana a nivell europeu i mundial que no entraré a discutir, si bé està clar que, es miri per on es miri, la presència del castellà a Europa i arreu del món continua sent força més destacable que la del català.

Miri, senyor Tur. Jo no som cap espanyolista recalcitrant ni cap militant de la ultradreta, com vostè segurament pensarà, ja que per vostè, i els catalanistes radicals (em disculpi aquest qualificatiu, però no en trob d'altre de més escaient), els que no combregam amb les seves tesis som necessàriament una mena de monstres antidemocràtics. Ben al contrari, i encara que a vostè li costi creure'm, em consider un nacionalista, defens la promoció de la llengua i la cultura catalanes a les nostres illes i som partidari que les institucions autòctones realitzin un vertader esforç en aquest sentit.

Ara bé, per sobre de tot, em consider una persona respectuosa amb la legalitat i és des d'aquest punt de vista que no puc acceptar els seus plantejaments. Una societat moderna i avançada només pot sortir endavant si s'aplica, amb el màxim rigor, el principi de la garantia jurídica, i, com és fàcil de comprendre, si en cap moment el castellà deixàs de ser oficial a Balears, dit principi quedaria absolutament ferit de mort.

El que vostè proposa, senyor Tur, és un nou Decret de Nova Planta, però a l'inrevés. En altres paraules, si s'instauràs el català com l'única llengua oficial a les Illes, els parlants castellans es veurien privats d'uns drets que els pertanyen històricament, i això no seria ni just, ni democràtic, ni legal. Als temps actuals, senyor Tur, cal aprendre a conviure entre tots, sense imposicions ni restriccions ni prohibicions, acceptant que potser l'escenari o el context no és el que més ens agradaria per satisfer la nostra ideologia, però respectant que les coses són com són i ningú no té dret a canviar-les carregant-se els drets adquirits dels milers de persones que no pensen com nosaltres.

Si hi reflexiona una mica, senyor Tur, s'adonarà que la seva proposta és un exemple d'intolerància i d'intransigència difícil d'entendre en algú que, tot i no conèixer-lo personalment, estic convençut que disposa de la suficient cultura i formació per exigir-li un millor sentit de la pluralitat i la democràcia.

Jaume Fernández Iglesias. (Rebuda per e-mail).

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris