algo de nubes
  • Màx: 27°
  • Mín: 20°
24°

El procés d’escolarització per al curs 2020/21 a les Balears es farà de manera telemàtica

L’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la Covid-19 ha suposat la modificació dels processos d’escolarització del curs 2020-21. Amb aquesta finalitat enguany de manera excepcional, la sol·licitud de plaça per adscripció i admissió s’haurà de presentar de manera telemàtica en els processos d’escolarització dels nivells d’infantil, primària, secundària, batxillerat i educació especial.

La situació actual dificulta la celebració de les comissions d’escolarització per a supervisar el procés i, per aquest motiu, s’assigna de manera excepcional, al Departament d’Inspecció Educativa aquestes funcions i, a més, es modifica tot el calendari del procés d’escolarització.

Tota la informació es podrà consultar a través del web de la Conselleria, al Servei d’Escolarització, a partir del proper 12 de maig, després de ser aprovat al Consell de Govern el Decret Llei que regula aquest procés enguany.

Tràmit telemàtic

Per tal de facilitar tot el procés s’ha establert que per a poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat mitjançant un dels següents sistemes: sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve; codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB; i combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

Els centres escolars, juntament amb les oficines d’escolarització i els Serveis Socials de cada municipi, resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes i dificultats sorgits entre els usuaris. En cas que les progressives mesures de desconfinament ho permetin, podran dur a terme aquesta ajuda de manera presencial amb un sistema de cita prèvia en els casos d’usuaris que no hagin pogut implementar el tràmit tot i el suport telefònic, adoptant les mesures de protecció individual i col·lectiva que es determinin.

La presentació de documentació s’ha ajornat al moment de fer efectiva la matrícula. La sol·licitud telemàtica contindrà dues declaracions responsables. Una farà referència a la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara a la posterior baremació. L’altra es referirà al vistiplau del tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del menor.

Els usuaris hauran de presentar tota la documentació relativa al procés en el moment de la matrícula, encara que podrà ser requerida en qualsevol moment del procés per part dels centres si les mesures de desconfinament ho permeten. La no presentació de la documentació pertinent suposarà la pèrdua de la plaça i l’adjudicació al sol·licitant d’una nova plaça d’ofici per part de l’oficina d’escolarització corresponent.

Un cop s’hagi fet el tràmit, aquest s’enviarà de forma automàtica: al centre d’origen (on l’alumne encara està matriculat) en el cas d’adscripció; i al centre triat en primer lloc en el cas d’admissió.

La resta de normes del procés d’escolarització tenen el mateix funcionament:

  • En el cas que un mateix centre rebi més d’una sol·licitud (de la mateixa persona), es prendrà com a vàlida la darrera rebuda.
  • La presentació de dos o més tràmits electrònics en centres diferents suposarà que les sol·licituds seran excloses, sempre i quan el sol·licitant no ho hagi esmenat dins termini.
  • La consulta de les llistes provisionals de puntuació i de les llistes definitives també es farà de manera telemàtica, a través de la web del servei d’escolarització.
  • La formulació de reclamacions a les llistes de puntuació provisional, tant del procés d’adscripció com el d’admissió, es realitzarà així mateix per mitjans telemàtics.

Calendari d’escolarització

L’escolarització compta amb dos processos, el d’adscripció i el d’admissió. El procés d’adscripció és per alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a d’altres centres, adscrits al seu d’origen.

El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil, infants nascuts l'any 2017) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Procés d’adscripció EP/ESO/BATX:

Presentació sol·licitud: del 14 al 20 de maig
Sorteig lletra desempat: 21 de maig
Publicació llistes provisionals: 2 de juny
Reclamacions: 3 a 5 de juny
Llistes definitives: 10 de juny

Procés d’admissió 1r cicle Educació infantil a centres públics i de la xarxa complementària (0-3):

Presentació sol·licitud: del 14 de maig al 5 de juny
Sorteig lletra desempat: 15 de juny
Publicació llistes provisionals: 18 de juny
Reclamacions: 19 al 23 de juliol
Llistes definitives: 3 de juliol
Matrícula de 1r cicle d’EI: del 6 al 17 de juliol

Procés d’admissió 2n cicle EI (3-6)/EP/ESO:

Presentació sol·licitud: de l’1 al 12 de juny
Sorteig lletra desempat: 15 de juny, per
Publicació llistes provisionals: 30 de juny
Reclamacions: 1 al 3 de juliol
Llistes definitives: 13 de juliol
Matriculació d’EI i EP: del 14 al 21 de juliol
Matriculació ESO: del 14 al 24 de juliol

Procés d’admissió Batxillerat:

Presentació sol·licitud: del 24 de juny al 3 de juliol
Sorteig lletra desempat: 6 de juliol
Publicació llistes provisionals: 16 de juliol
Reclamacions: 17 al 21 de juliol
Llistes definitives: 23 de juliol
Matriculació: del 27 al 29 de juliol (per alumnes que hagin promocionat el juny o estiguin pendents d’homologació)
Matriculació: 9 i 10 de setembre (per alumnes que promocionin el setembre, les definitives es publicaran dia 9)

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris