cielo claro
  • Màx: 14°
  • Mín: 11°

El Govern crea l'Institut Balear de l'Energia

El Consell de Govern ha aprovat la creació de l’Institut Balear de l’Energia (IBE). Es tracta d’una mesura prevista en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. Aquesta és la norma que estableix un calendari de descarbonització de l’economia balear i que dota el Govern dels instruments necessaris per fer possible la transició energètica a la nostra comunitat.

Precisament, l’IBE és un d’aquests instruments impulsors del canvi de model energètic a les Illes Balears. En aquest sentit, l’Institut Balear de l’Energia neix amb la finalitat de fomentar i executar actuacions en matèria d’eficiència, gestió, estalvi energètic i energies renovables. També s’encarregarà de la comercialització de l’energia, l’elaboració d’estudis i l’anàlisi en matèria de canvi climàtic i transició energètica. És competència de l’IBE, a més, fomentar la iniciativa energètica pública en tots els àmbits institucionals.

L’Institut Balear de l’Energia és, en definitiva, una peça fonamental per a assolir els objectius establerts en la Llei de canvi climàtic i transició energètica. Farà possible que les energies renovables arribin on no arriba el mercat. Ho farà, per exemple, amb la promoció d’instal·lacions amb la participació ciutadana o a les teulades i cobertes dels edificis.

El calendari fixat en la Llei 10/2019 preveu, entre altres fites, una reducció de les emissions del 40 % per a l’any 2030 i del 90 % el 2050. Pel que fa a la penetració de les energies renovables, la norma obliga que un 35 % de l’energia consumida a les Illes Balears l’any 2030 sigui neta. Aquesta xifra que augmenta fins al 100 % per al 2050.

Funcions de l’IBE
— Establir i gestionar programes de subvencions i línies d’ajuts públics.
— Fomentar la democratització de l’energia entre la ciutadania.
— Obrir els projectes energètics a la participació ciutadana.
— Promoure campanyes d’informació i sensibilització.
— Fomentar la recerca, el desenvolupament, la formació i la reorientació professionals en matèria energètica.
— Promoure i gestionar sistemes de producció d’energia renovable, sistemes d’emmagatzematge o gestió d’energia i sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics en el territori de les Illes Balears.
— Crear o participar en societats mercantils amb l’objectiu de comercialitzar energia elèctrica en règim de lliure competència, gestionar la venda d’excedents energètics d’instal·lacions d’autoconsum, recollida i anàlisi de les dades de consum, i participar en la gestió intel·ligent de la demanda i en altres serveis del sistema elèctric.
— Promoure actuacions i inversions públiques i privades en matèria d’absorció de diòxid de carboni, de la preservació i millora dels embornals de carboni i d’adaptació al canvi climàtic.
— Elaborar estudis i models predictius i emetre informes tècnics sobre les tecnologies i els sistemes energètics, els hàbits de consum energètic, l’evolució del canvi climàtic i la vulnerabilitat dels diferents sectors econòmics. També sobre el compliment dels objectius i les mesures del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic.
— Participar en els projectes d’àmbit autonòmic, nacional o internacional per tal de posar en marxa iniciatives relacionades amb els objectius de la Llei de canvi climàtic i transició energètica.
— Proporcionar suport tècnic als gestors energètics i a les unitats de contractació de les diferents administracions públiques, elaborar programes de racionalització de l’ús de l’energia i promocionar l’aprofitament de recursos energètics renovables.
— Proporcionar suport tècnic als municipis per a la redacció, l’execució i la revisió dels plans d’acció per al clima i l’energia sostenible.
— Assessorar les institucions i les administracions públiques.
— Promoure actuacions i inversions públiques i privades en projectes d’R+D+I en matèria de transició energètica i de lluita contra el canvi climàtic.

Organigrama de l’IBE
L’Institut Balear de l’Energia es crea com a entitat pública empresarial. Té personalitat jurídica pròpia i diferenciada i està adscrita a la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

El càrrec de president de l’IBE recau en la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic. En aquest cas, n’ocupa la presidència el vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes.

Pel que fa a la vicepresidència, recau sobre la persona titular de la direcció general competent en matèria de canvi climàtic. Actualment, ho és el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris