nubes dispersas
  • Màx: 19°
  • Mín: 12°
19°

El Govern modernitza el reglament del personal voluntari de Protecció Civil

El Consell de Govern aprova aquest divendres el decret del nou reglament del personal voluntari de Protecció Civil de les Illes Balears. Amb aquesta nova regulació, s’actualitza i modernitza el reglament vigent els darrers 15 anys, que regula el funcionament de les agrupacions municipals de voluntaris de Protecció Civil de les Balears, i inclou mesures per a reforçar la formació del personal i l’estructura de les agrupacions, a més de renovar els emblemes, el disseny i els materials del vestuari i els uniformes del personal voluntari.

Actualment, hi ha 54 agrupacions amb 1.250 voluntaris a totes les Illes. El nou reglament deroga i substitueix l’anterior, vigent des de 2003, i té per objecte ordenar i fomentar la col·laboració voluntària i solidària de la ciutadania en les tasques de protecció civil. A aquests efectes, són personal voluntari de Protecció Civil les persones que col·laboren regularment amb els serveis públics en tasques pròpies de protecció civil de manera altruista, solidària i desinteressada, tant en la fase de prevenció com en la d'intervenció.

L’aprovació del nou reglament respon a les necessitats sorgides en aquest període per a l’actualització del reglament vigent fins ara i per l’experiència adquirida després de la creació de les diferents agrupacions. També es correspon amb les necessitats d’adaptar la participació del voluntariat als sistemes actuals de comandament i control i amb les d’actualitzar la regulació als canvis normatius que s’han produït, com la Llei 3/2006 de gestió d'emergències de Balears o el Decret 40/2014 d’aprovació del Pla territorial de Protecció Civil de la comunitat autònoma.

El nou reglament reforça la formació i l’estructura de les agrupacions, n’estableix les funcions, tant d’activació d’emergències com preventives, i introdueix la figura dels grups especialitzats autonòmics a fi d’integrar professionals qualificats i especialistes que, de manera altruista i solidària, vulguin participar en alguns aspectes tècnics concrets que s’hagin de posar en marxa amb l’activació d’un pla especial d’emergència.

Així mateix, regula el Consell Assessor del Voluntariat de Protecció Civil, un òrgan col·legiat assessor i de consulta, adscrit a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, que assumeix funcions d’assessorament i orientació tècnica i que incorpora un representant dels ajuntaments a través de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB). Tant la FELIB com les diferents agrupacions han col·laborat en l’elaboració del nou reglament.

En relació amb la formació, el decret estableix els requisits per pertànyer a una agrupació de voluntaris i determina que les persones aspirants hauran de superar una formació bàsica —curs que impartirà l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) o sota la seva homologació directa, en col·laboració amb la Direcció General d’Emergències i Interior— i posteriorment un període de pràctiques, en el qual el personal que hagi superat el curs bàsic haurà de romandre durant sis mesos i/o 50 hores de servei en una agrupació.

Per a formar part d’una agrupació de voluntaris, cal ser major d’edat i no tenir antecedents penals per diversos delictes (homicidi i contra la integritat física, de violència de gènere, contra la llibertat sexual, contra la seguretat col·lectiva, contra la salut pública i de terrorisme), entre d’altres requisits. Les agrupacions depenen del batle o batlessa del seu municipi, tenen un cap al qual correspon la direcció, la coordinació i la supervisió de les actuacions assignades i poden disposar d’un segon cap, figura introduïda en el nou decret.

A més, en un capítol dedicat a formació, un dels objectius prioritaris dels responsables de les agrupacions ha de ser l’adequada preparació dels efectius perquè compleixin les missions amb criteris d'eficiència i efectivitat i amb les màximes garanties de seguretat.

El reglament estableix que les agrupacions poden, per si mateixes, accedir a cursos de formació homologats, dins del catàleg d’activitats formatives que determinarà l’Administració autonòmica. En aquest catàleg s'han d'establir totes les activitats de formació que es considerin oportunes per incorporar-se a operatius d'emergència, les quals s'han d'estructurar per nivells d'especialització i de perfeccionament.

El Govern organitzarà una formació inicial bàsica que atorgui als aspirants la categoria de voluntari o voluntària en pràctiques, i altres nivells formatius específics que s'aniran concretant en funció de les necessitats. Els cursos acreditaran al personal voluntari de protecció civil per a la intervenció en cada tipus d'emergència, en els termes que s’estableixin per a cada pla especial, tenint en compte la necessitat de formar part dels reciclatges pertinents establerts, per part de la direcció i del personal voluntari.

El reglament també introdueix el registre de personal voluntari, mitjançant el qual cada persona voluntària ha de quedar identificada amb un número, que figurarà en un lloc visible a l’uniforme. Així mateix, el decret incorpora el nou disseny i materials del vestuari i uniformes, logotips, emblemes, distintius i equipament bàsic, amb criteris d’uniformitat.

El decret preveu que les organitzacions de voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears disposin d’un termini d’un any per adaptar els seus estatuts o reglaments interns a allò que preveu aquest reglament, mentre que tenen un termini més llarg, de 3 anys, per adaptar el vestuari i els emblemes a la nova regulació, a partir de l’entrada en vigor del decret, l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris