cielo claro
  • Màx: 24°
  • Mín: 16°
16°

El 77 % dels universitaris s’insereixen en el mercat laboral tres anys després d’obtenir la titulació

La taxa d’inserció dels titulats de grau l’any 2013-14 se situa en el 65 % un any més tard a la finalització dels estudis, i assoleix el 77 % al cap de tres. A mesura que avancen els cursos la taxa creix. En concret, la taxa d’inserció augmenta al voltant de 8 punts percentuals per cada any extra que passa i s’observa com cada promoció obté uns nivells d’inserció al voltant de 2 punts percentuals al de la promoció prèvia, fet atribuïble al millor context macroeconòmic. La taxa d’inserció augmenta en el cas de l’alumnat de postgrau.

Aquesta és una de les principals conclusions de l’Anàlisis de la inserció laboral dels titulats universitaris a la Universitat de les Illes Balears, publicació presentada aquest dimecres pel rector de la Universitat de les Illes Balears, el doctor Llorenç Huguet, i el conseller de Treball, Iago Negueruela, amb l’objectiu de donar informació de les persones titulades a la UIB i la seva posterior incorporació al mercat de treball.

En aquest informe, es presenten les dades dels titulats a partir del curs 2011-2012 i fins al 2016-2017, amb especial interès en aquest darrer curs, que és el darrer disponible. El seguiment de la inserció en el mercat laboral es fa mitjançant registres administratius i s’analitzen quatre períodes de temps: l’any de finalització dels estudis i els tres següents. Per a conèixer la inserció laboral dels titulats universitaris s’ha creuat dades dels quatre anys de seguiment de les persones matriculades i de les titulades a la UIB, amb diferents fitxers de caire laboral: afiliacions a la Seguretat Social, SOIB, padró, etc.

Graduats
El percentatge de graduats afiliats per compte propi és més aviat baix. A més, en els darrers anys s’observa una disminució del pes d’autònoms, probablement perquè la bona situació del mercat de treball afavoreix la contractació per compte d’altri i desincentiva els joves a decantar-se per l’autoocupació. Per sexe, el pes de les dones autònomes és gairebé la meitat del pes dels homes.

El perfilat de la inserció de les persones titulades de grau mostra en el cas de les dones una taxa igual o lleugerament superior a la masculina. I per edat, en general, així com augmenta l’edat de la persona, també creix la taxa d’inserció.

La taxa d’inserció un any després de la titulació i per branca de coneixement, tot i que experimenta lleugeres variacions segons el curs analitzat, mostra uns valors que superen el 60 % en les ciències de la salut; les ciències socials i jurídiques, i en enginyeria i arquitectura. En canvi, arts i humanitats i ciències mostren taxes per sota del 50 %.

Al voltant de la meitat dels graduats d’alta a la Seguretat Social tenen, l’any següent de la finalització dels estudis, un contracte indefinit. Quant a la jornada de treball, quasi dos de cada tres titulats de grau fan jornada completa i el pes majoritari dels que fan jornada parcial és femení.

Les branques de coneixement que compten amb un major pes de persones graduades en grups de cotització adequats a la seva formació (grups 1 i 2) són: ciències de la salut, arts i humanitats i enginyeria i arquitectura.

Pel que fa a l’alumnat amb estudis de postgrau:
La taxa d’inserció laboral dels titulats de màster, a l’any de finalitzar la titulació oscil·la entre el 64 % en el curs acadèmic 2012-2013 fins al 74 % en el curs acadèmic 2015-2016, és a dir, en gran mesura a causa dels efectes de la recuperació econòmica, la taxa augmenta en 10 punts percentuals entre els dos períodes de temps. Les persones titulades de màster i de doctorat presenten una taxa d’inserció al tercer any de l’obtenció del títol que s’acosta al 80%.

La major part del col·lectiu dels titulats de màster i de doctorat es troben afiliats a la TGSS per compte d’altri. El nombre d’estudiants de màster que fan una feina a jornada parcial durant l’any en què acaben els estudis és molt alt i va disminuint a mesura que passen els anys.

Amb el pas dels anys els titulats de màster que cotitzen en els grups 1 i 2 de la Seguretat Social augmenta, i això fa palès que exerceixen treballs que pressuposen una major formació. En el cas dels titulats de doctorat, els afiliats als grups 1 i 2 representen, el curs 2013-2014, un 91,7 % del total d’afiliats.

Una de cada quatre persones amb titulació de postgrau ja es troba d’alta a la TGSS en el mes de juny de l’any que obté el títol i, al setembre del mateix any, ja s’hi troben d’alta gairebé un 50 %. A mesura que passen els anys la xifra dels postgraus que s’incorporen al mercat de treball augmenta.

Aquesta publicació sorgeix com a fruit d’un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, a través de l’Observatori del Treball; la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris