nubes
  • Màx: 25°
  • Mín: 24°
22°

«El volum excessiu de deures no ha de posar en perill les oportunitats dels alumnes»

La Direcció general de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació ha publicat un document amb orientacions i recomanacions als centres educatius sobre els deures escolars dels alumnes. L'objectiu és que cada centre educatiu, en el marc de la seva autonomia pedagògica, estableixi una línia comuna sobre els deures o tasques escolars que l'alumnat ha de fer a casa, segons ha indicat la Conselleria.

Com a orientació general, aquest document recomana no superar els 60 minuts diaris en els darrers cursos del tercer cicle de l'Educació Primària, i els 120 minuts diaris en el segon cicle de l'Educació Secundària Obligatòria. A més, recomana procurar respectar els períodes de descans (caps de setmana i períodes de vacances escolars) i que les tasques serveixin per aconseguir competències clau (entre elles la d'autonomia personal) a més que no siguin simplement una repetició del que s'ha fet en classe.

El document que ha elaborat Educació indica que les tasques s'han de dissenyar de tal manera que l'alumnat les pugui realitzar autònomament, sense que faci mancada l'ajuda dels seus pares o terceres persones, encara que es pugui sol·licitar la seva supervisió i/o control. A més, han de ser accessibles per a tot l'alumnat, indistintament de les seves condicions personals i socials. Aquesta consideració es refereix als recursos materials que s'exigeixin posat que si els deures computen per a la qualificació de l'alumnat, aquest fet pot incrementar els efectes de les desigualtats socials si la família no pot ajudar.

Sempre que s'encomanin deures o tasques, s'haurà de preveure el temps suficient per revisar-los i corregir-los a classe, ja sigui de manera individual o col·lectivament. La previsió de temps per realitzar-les ha d'incloure totes les tasques que s'encarreguen en el conjunt d'àrees o matèries. La Conselleria aconsella evitar l'acumulació de tasques i que el volum de l'assignació total estigui ajustat a l'edat i les circumstàncies educatives de l'alumnat. Per això s'ha de preveure un temps màxim, diari o preferiblement setmanal, per realitzar aquestes tasques en funció del nivell educatiu.

En tot cas, la Direcció general demana tenir en compte que un «volum excessiu de deures pot tenir com a conseqüència un augment de la desigualtat educativa». A més de la instrucció també s'ha adjuntat un quadre comparatiu amb les recomanacions i regulacions dels temps de deures escolars en minuts diaris que es fan en altres països i regions: des de la prohibició dels deures a l'educació primària a França, passant per la regla dels 10 minuts als Estats Units (assignar 10 minuts a primer de primària i augmentar 10 minuts cada any) o els 20 minuts a tercer i quart de primària i 30 minuts a cinquè i sisè a Bèlgica, que es converteixen en 45 i 60 en el mateix nivell educatiu a Alemanya.

«Debat social» sobre els deures

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, ha recordat el «debat social» sobre la qüestió dels deures, per la qual cosa amb això volen oferir «orientacions bàsiques» als centres que preveuen que el seu alumnat faci deures. «No hem d'oblidar que especialment a les Balears, on tenim una extraordinària diversitat d'alumnat, els centres educatius sovint es converteixen en els únics llocs on independentment de l'origen social, l'entorn sociocultural o qualsevol altre aspecte, els alumnes tenen les mateixes oportunitats. Els deures no han de posar en perill això», ha raonat.

Les orientacions estableixen que els deures o tasques escolars han de tenir com a finalitat potenciar l'autonomia i responsabilitat de l'alumnat, ajudar a crear l'hàbit de treball i d'estudi, reforçar les activitats de l'aula, afavorir el treball col·laboratiu i en equip i millorar la comunicació amb les famílies, i implicaran la coordinació de l'equip docent de cada grup classe.

Per afavorir aquesta coordinació, a l'educació primària consideren convenient partir, sempre que sigui possible, d'una programació conjunta de tot l'equip docent que imparteix docència al mateix grup d'alumnes per no sobrecarregar a l'alumnat. Una vegada elaborada, l'orientació comuna sobre els deures o tasques escolars s'haurà d'aprovar pel claustre i informar favorablement pel consell escolar, per ser inclosa a la Programació General Anual del centre a partir del curs 2018/19.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris