cielo claro
  • Màx: 25°
  • Mín: 17°
19°

Clústers, renovació i internacionalització per sortir de la crisi

Promoció Industrial assenyala la col·laboració entre empreses, la renovació de la gestió i l'expansió cap als mercats exteriors com la ruta per sortir-ne reforçats. La Direcció General treu 2 línies d'ajuts de 5,6 milions per a les PIME

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, per mitjà de la Direcció General de Promoció Industrial, ha posat en marxa una campanya de contactes amb diferents sectors industrials de les Illes Balears per marcar un full de ruta que permeti a les empreses illenques del ram sobreviure i sortir reforçades de l'actual conjuntura econòmica. L'itinerari previst implica la creació de clústers empresarials, la modernització de la gestió i la internacionalització, però també un canvi en la política de subvencions. De moment, però, enguany es destinaran 5,6 milions d'euros en ajudes a les firmes industrials petites i mitjanes.

L'objectiu és aconseguir establir un grau més elevat de col·laboració entre les companyies de cada sector per explorar noves oportunitats de negoci que els permetin afrontar el futur amb una mica més d'optimisme. Per fer-ho possible, la Direcció General de Promoció ha començat a implementar la metodologia dels clústers industrials, que són concentracions geogràfiques de societats d'un mateix àmbit productiu. Aquest sistema parteix de la realització d'una diagnosi sobre la situació actual de cada sector i l'elaboració de propostes concretes per millorar la gestió i la competitivitat de les empreses que el formen. Un dels segments d'activitat en el qual ja s'ha començat a treballar és el del moble, si bé a les Balears ja hi ha altres clústers, com ara Turistec, destinat a tecnologies turístiques, i un d'audiovisual.

Un altre dels elements clau és la modernització de la gestió empresarial. En el marc global i profundament dinàmic en què es mou l'economia mundial, els responsables de Promoció volen que les firmes balears estiguin preparades per adaptar-se als canvis i a les exigències de cada vegada més grans del comerç internacional. En aquest sentit, des de la Direcció General indiquen que l'estructura del teixit industrial illenc, amb petits negocis familiars, pot ser un factor positiu que garanteixi més flexibilitat i capacitat d'adaptació a aquestes necessitats. Finalment, la sortida a l'exterior a la recerca de nous nínxols de mercat on colocar els products produïts o transformats a l'Arxipèlag n'és la tercera fita. Per aquest motiu, s'ha posat en marxa un servei d'internacionalització de les societats en col·laboració amb l'Institut de Desenvolupament Industrial (IDI).

Ajuts empresarials

Promoció Industrial s'ha marcat com a objectiu a mig termini impulsar un canvi en la política de subvencions. La intenció és prioritzar, a partir de 2011, els ajuts per afrontar problemàtiques conjunturals i subvencionar projectes molt concrets de les petites i mitjanes companyies industrials de les Illes que tinguin efectes beneficiosos per al conjunt de l'economia balear. Així, es començaran a deixar de banda ajudes més genèriques que tenien poca incidència més enllà de la mateixa empresa.

De moment, però, i a causa de la crisi, les subvencions clàssiques no tan sols s'han mantingut, sinó que han augmentat. La Conselleria destinarà enguany 4,5 milions d'euros al suport a negocis del tipus esmentat. Aquesta xifra representa un increment de 800.000 euros respecte dels 3,7 milions que es dedicaren a la convocatòria de 2009 i servirà per promocionar activitats relacionades amb la millora de la qualitat, el disseny, la promoció comercial, la modernització de l'estructura productiva i els trasllats de societats a sòl qualificat per a ús industrial.

Com a novetat, les Pime d'aquest àmbit també es podran beneficiar de la línia d'ajuts per impulsar noves estratègies de gestió i per crear empreses. D'aquesta manera, se subvencionaran amb un màxim de 15.000 euros la redacció de diagnosis de situació i l'elaboració de plans estratègics i l'adopció de nous models de direcció financera que incideixin en la millora de les àrees de cada companyia, com ara la renovació de sistemes informàtics.

Aquesta, però, no és l'única convocatòria d'ajudes que té en marxa Promoció Industrial el 2010. El 31 de maig passat, ja va obrir un nou programa de suports per incentivar la inversió de les PIME en matèria d'R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació). El pressupost per cobrir-ho és d'1.185.000 euros.

"Famílies i petites i mitjanes empreses estan pagant la crisi"

Antoni Femenias, menorquí de 30 anys, ocupa des de novembre de 2008 el càrrec de director general de Promoció Industrial de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears. La seva entrada al Govern es produí en paral·lel a l'esclat dels efectes de la crisi.

Com ha aguantat la indústria illenca l'envestida?
Tots els sectors n'han resultat afectats. No n'hi ha hagut cap que se n'hagi salvat. En això, l'estructura del teixit empresarial industrial balear hi ha jugat una mala passada.

Com així?
El 99 per cent de les companyies industrials són petites, amb menys de 50 treballadors i amb pocs recursos per finançar-se. Tenen poc capital, perquè moltes són empreses familiars i que generalment es financen amb recursos propis provinents de propietats i d'estalvis. Això ha generat molts de problemes, perquè una part important de la crisi té l'origen en el problema financer i les nostres empreses han tingut molts d'entrebancs a l'hora d'aconseguir crèdits per continuar invertint i fent feina. La restricció del crèdit ha estat un dels grans mals que hem patit durant el darrer any i mig.

Què hi pot fer l'Administració?
Des de la Conselleria de Comerç, posaren en marxa una línia de circulant que subvencionava un punt d'interès, però no s'ha aconseguit obrir l'aixeta dels bancs, que hi han posat moltes traves. A més, la societat de garantia recíproca ISBA, tot i que ha fet una feina fonamental, no té prou capital per donar més crèdits dels que ja concedeix. Necessitaria encara més capital per continuar ajudant les empreses. Tota indústria ha de menester un finançament per començar a produir. Abans de vendre el producte, primer s'ha de produir i per a això fa falta un capital que és fonamental i que ve d'endeutar-se o d'altres ingressos propis. I ara aquests doblers no hi són.

Paguen justos per pecadors...
És una crisi que paguen les famílies, però també les petites i mitjanes empreses. Gent que durant 20 anys sempre havia tingut una pòlissa de crèdit i havia pagat religiosament i no havia fallat mai ara veu que el banc no els ho vol renovar. Les entitats bancàries han assumit riscos per altres tipus d'operacions i la indústria, que no en tenia gens de culpa, se n'ha vist perjudicada.

Com se'n pot sortir, la indústria?
La situació és complicada i tothom hi ha de posar braços. De moment, i des del Govern, la Conselleria de Comerç, la d'Economia i la Direcció General d'Innovació ja treballen per elaborar el pla d'indústria, que analitzarà la situació històrica i actual dels diferents sectors, a fi de consensuar accions amb la patronal i els sindicats. L'objectiu és saber quina posició volem que tingui la indústria a les Illes en el futur.

De moment, som un monocultiu turístic.
La indústria tradicional representa un 5% del Producte Interior brut de les Illes Balears. Ara bé, hi ha nous sectors silenciosos, com són el de creació de programari informàtic, la indústria audiovisual i els àmbits biotecnològic i químic, que a poc a poc van fent camí. Si hi sumam les activitats relacionades amb serveis a la indústria, ens situaríem gairebé en un 10% del PIB.

Poden competir les Balears amb els menors costos laborals d'altres països?
Ni poden ni han de voler competir amb costos més baixos i més precarietat laboral. Les economies emergents lluiten amb costos laborals més baixos, però la nostra via ha de ser la d'advocar per la qualitat i per les activitats que donen més valor afegit al producte. Cal qualitat en el producte, però també en les infraestructures. El transport ens encareix les mercaderies que no tenim i els productes que exportam. No es pot concebre una indústria moderna sense tenir unes infraestructures modernes. Hem millorat i les tenim, però hem de continuar millorant perquè millori la situació de la indústria balear. En això, la gestió dels ports i aeroports des de les institucions locals seria una eina bàsica. No pot ser que sigui tan car dur un contenidor de Barcelona a Mallorca com dur-lo de la Xina a Barcelona.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris