nubes dispersas
  • Màx: 16°
  • Mín: 11°
14°

Què diuen els punts de les lleis antitabac?

LLEI AUTONÒMICA

BARS I RESTAURANTS. El text de la normativa autonòmica diu que en els bars i restaurants es prohibeix fumar, excepte a les zones habilitades i senyalitzades prèviament. Es deixa a lliure elecció del propietari de l'establiment la grandària i la ubicació que haurà de tenir la zona destinada als fumadors. però tots els establiments del sector de restauració tenen l'obligació de reservar una zona lliure de fum.

LLOCS DE FEINA. En els centres de treball tancats queda totalmet prohibit fumar, de la mateixa manera que tampoc es podrà consumir tabac en cap zona destinada a l'atenció del públic, si bé es podrà habilitar una zona específica per a fumadors si el propietari i els treballadors arriben a un acord. Als centres de treball que estan a l'aire lliure sí es permet fumar.

DISCOTEQUES. La llei autonòmica permet el consum de tabac a les sales de festes, discoteques i pubs, sempre que en aquests establiments no s'elaborin, manipulin o dispensin aliments.

HOTELS. La normativa autonòmica permet fumar a les habitacions dels establiments hotelers, ja que considera que són espais provats, encara que no ho permet en els passadissos ni llocs comuns dels establiments, excepte si són les cafeteries o restaurants prèviament senyalitzats.

TRANSPORTS. No es permet fumar en cap tipus de transport públic, com els autobusos, taxis o trens, ni a les estacions tancades de tren, d'autobús o marítimes.

AEROPORTS. La llei autonòmica deixa ben clar que es prohibeix fumar en totes les instal·lacions aeroportuàries de les Illes Balears. Només es pot fumar a les cafeteries, bars i restaurants situats dins dels aeroports que disposin de zona correctament habilitada i senyalitzada per a fumadors.

CENTRES CULTURALS. Queda totalment prohibit fumar i habilitar zones per a fumadors a centres culturals, sales de teatre, cinemes i altres espectacles públics que es facin a recintes tancats, de la mateixa manera que queda prohibit fumar als centres comercials tancats o a les grans superfícies comercials.

ADMINISTRACIONS. Queda totalment prohibit el consum de tabac als hospitals; centres de salut; centres educatius; centres infantils i juvenils; serveis socials i sociosanitaris; instal·lacions esportives; i administracions de l'Estat, autonòmiques, insulars i locals, sense cap tipus de possibilitat d'habilitar zones específiques per als fumadors

VENDA. La llei autonòmica sobre drogodependències diu que queda totalment prohibida la venda i el subministrament de tabac i de productes que afavoreixen l'hàbit de fumar als menors de 18 anys, així com la venda de tabac mitjançant màquines a espais a l'aire lliure.

MULTES. Les sancions per incomplir aquesta normativa autonòmica poden arribar a un milió d'euros, segons si són considerades com a lleus, greus o molt greus.

LLEI ESTATAL

MÉS DE 100 METRES. La llei estatal obliga a efectuar separacions físiques als bars, cafeteries i restaurants de més de 100 metres que vulguin tenir una zona per a fumadors. Aquestes zones hauran d'estar separades físicament de la resta de dependències i no podran ser zones de pas obligat per als no fumadors, hauran de tenir sistemes de ventilació independents per eliminar el fum i la seva superfície habilitada haurà de ser inferior al 10% del total destinat a clients. En aquestes zones queda totalment prohibida l'entrada a menors de 16 anys.

MENYS DE 100 METRES. Segons la normativa estatal, els bars, restaurants i cafeteries de menys de 100 metres quadrats destinats als clients hauran de decidir si el seu local és per a fumadors o, al contrari, es converteix en local sense fum. Si opten pel primer cas, hauran d'especificar visiblement a la porta de l'establiment que és un local per a fumadors.

TREBALL. La llei estatal prohibeix totalment fumar als llocs de feina, públics i privats, i en contra de la normativa autonòmica també prohibeix l'habilitació de zones específiques per als fumadors, així que si algú vol fumar haurà de sortir al carrer, encara que els treballadors que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure podran continuar fumant.

DISCOTEQUES. Les sales de festes i discoteques també hauran d'habilitar, si volen, un espai per a fumadors, ja que es consideren espais sense fum, igual que els establiments de joc o d'ús públic en general en els quals no es permet l'entrada a menors de 18 anys, o també fora de l'horari o de l'interval temporal en el qual no es permeteixi l'entrada a menors.

TRANSPORTS. Igual que la normativa autonòmica, prohibeix fumar dins de tots els transports públics, com els taxis, avions, autobusos, trens o vaixells.

ADMINISTRACIONS. També aquí la llei estatal coincideix amb la norma autonòmica, ja que queda totalment prohibit fumar en qualsevol administració i als centres educatius, esportius, culturals i comercials que no estiguin a l'aire lliure.

AEROPORTS. Al contrari que la llei autonòmica, la normativa estatal sí permet habilitar zones per a fumadors a les instal·lacions aeroportuàries i a les estacions marítimes, ferroviàries i d'autobusos.

PROMOCIÓ. Queda totalment prohibit el patrocini de qualsevol producte relacionat amb el tabac, així com qualsevol tipus de publicitat i promoció. El tabac només es podrà vendre als estancs i a les màquines expenedores que s'hauran d'ubicar dins dels locals en els quals no estigui prohibit fumar i queda totalment prohibida la venda als menors de 18 anys.

MULTES. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de fins a 30 euros, mentre que les molt greus es podran multar amb quanties de fins a 600.000 euros. Les sancions les haurà d'abonar l'infractor i el propietari del local.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris