algo de nubes
  • Màx: 18°
  • Mín:

Els judicis de desnonament per impagament varen créixer un 19%

Els jutges agiliten els processos i poden dictar sentències en cinc dies

Els jutges dictaren el 2004 a Palma un total de 2.047 sentències de desnonament per impagament de lloguers d'immobles, mentre que l'any anteriro foren 1.718. Així, l'augment és del 19%, segons reflecteix l'estadística elaborada pel Deganat dels Jutjats de la Gerreria.

En general, els assumptes de diferent naturalesa propis de la instància civil experimentaren creixements significatius, segons recull el gràfic publicat en aquesta mateixa plana, però crida sobretot l'atenció l'augment important dels judicis verbals de desnonament.

Segons les fonts consultades, el creixement de les causes per desnonament és conseqüència de l'entrada en vigor de la Llei de garanties en la venda de béns de consum aprovada pel Senat, que recull una disposició relativa als processos iniciats en els casos d'impagament de lloguer. Això ha suposat la pertinent reforma de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC), davant la necessitat de «revifar el mercat de l'habitatge de lloguer».

Els jutges apliquen a Palma «els criteris del legislador, perquè és evident que hi ha casos manifests d'abusos d'alguns llogaters, que no paguen les quantitats mensuals estipulades amb el propietari», explicà un expert. Els jutges de Primera Instància ja han debatut el nou marc legal, que ha reduït de quatre a dos mesos el termini que ha d'esperar un propietari des del requeriment per al pagament del lloguer fins a la interposició d'una demanda contra el llogater morós.

La notificació d'aquesta demanda, segons la Llei de garanties en la venda de béns de Consum, es podrà lliurar al domicili de qualsevol empleat o familiar major de 14 anys que en aquell moment hi sigui, o al conserge de la finca si n'hi ha, amb l'advertiment que està obligat a lliurar-la al destinatari o a avisar-lo si coneix el seu parador. La novetat del nou text legal és que es permet que el propietari assumeixi el compromís de condonar el deute del llogater sota la condició que abandoni el pis en un termini determinat.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris