muy nuboso
  • Màx: 16°
  • Mín: 10°
13°

Tot l'equip de Jesús Murgui

El bisbe ha nomenat el seu primer Consell Presbiteral, en el qual dóna entrada als clergues joves, a diferència dels anteriors

El bisbe de Mallorca, Jesús Murgui, ja ha nomenat el seu primer Consell de Preveres, com avançà en l'edició d'ahir Diari de Balears. Integrat per 50 sacerdots, amb 24 de nats i 26 de triats, la seva missió serà ajudar el bisbe en el govern de la Diòcesi de Mallorca. La mitjana d'edat del nou òrgan és de 53 anys, amb una representació important dels joves.

El Bisbat informà ahir de la composició del nou Consell: president, Jesús Murgui Soriano; membres nats: Andreu Genovart Orell (vicari general); Bartomeu Tauler Valens (vicari episcopal de Palma i secretari); Jaume Alemany Pascual (vicari episcopal de la Part Forana); Joan Servera Terrassa (vicari episcopal d'Assumptes Econòmics); Joan Darder Brotat (canceller i president del Capítol de la Seu); Antoni Pérez Ramos (vicari judicial); Pere Torres Siquier (ecònom diocesà); Antoni Riutort Fullana (rector del Seminari Major); Antoni Vadell Ferrer (delegat representant de l'àrea de l'Anunci); Joan Torrens Perelló (delegat representant de l'àrea de Viure cristià).

Joan Bestard Comas (delegat representant de l'àrea de Comunió); Teodor Suau Puig (delegat d'Estudis Teològics i Pastorals); Antoni Vera Díaz (vicedelegat de Missions); Joan Servera Ginart (arxipreste de Palma-1); Lluc Riera Coll (arxipreste de Palma-2); Josep A. Fuster Segura (arxipreste de Palma-3); Josep Cabrinetti Sande (arxipreste de Palma-4); Josep A. Guardiola Crespí (arxipreste de Ponent); Joan Oliver Font (arxipreste de Miramar-vall de Sóller); Bartomeu Fons Pascual (arxipreste de Lluc i del Raiguer); Simó Garau Matas (arxipreste del Nord); Antoni Riera Lliteres (arxipreste del Pla); Francesc Munar Servera (arxipreste del Llevant); Llorenç Lladó Calafat (arxipreste del Migjorn).

Respecte dels membres elegits, són els següents: Francesc Ramis Oliver (representant de l'Arxiprestat Palma-1); Ramon Lladó Rotger (representant de l'Arxiprestat Palma-2); Marià Gastalver Martín (representant de l'Arxiprestat Palma-3); Jaume Serra Pons (representant de l'Arxiprestat Palma-4); Eugeni García Julià (representant de l'Arxiprestat Ponent); Diego León Fioravanti (representant de l'Arxiprestant Miramar-vall de Sóller); Miquel Mulet Bujosa (representat de l'Arxiprestat de Lluc i el Raiguer); Joan Pons Payeras (representant de l'Arxiprestat Nord); Pere Oliver Vives (representant de l'Arxiprestat del Pla); Àngel Reigadas Ramon (representant de l'Arxiprestat del Llevant); Sebastià Salom Mas (representant de l'Arxiprestat del Migjorn); Llorenç Riera Martí (representant de delegacions i consiliaris); Eugeni Rodríguez Adrover (representant de delegacions i consiliaris).

Josep Noguera Arrom (representant de delegacions i consiliaris); Josep Garau Trias (representant de delegacions i consiliaris); Pere J. Llabrés Martorell (representant de delegacions i consiliaris); Rafel Mas Tous (representant de delegacions i consiliaris); Joan Puigròs Sbert (representant de la Cúria); Pau Oliver Ferrer (representant dels preveres majors); Josep Adrover Vallbona (representant dels preveres joves); Bartomeu Villalonga Moyà (representant dels preveres de Pastoral Vocacional); Jaume Reynés Matas (representant dels religiosos); Jordi Llompart Frontera (representant dels religiosos); Bernat Mestre Balle (dels religiosos); Antoni Vallespir Llompart (representant dels religiosos) i Jaume Puigserver Capellà (representant dels religiosos).

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris