lluvia ligera
  • Màx: 25°
  • Mín: 23°
21°

El cap de la Policia Municipal podrà pertànyer a altres cossos i forces de seguretat de l'Estat

El nomenament d'aquest càrrec correspondrà al batle pel procediment de lliure designació

B.P.Palma.
L'esborrany de llei de coordinació de policies locals que du endavant el conseller José María Rodríguez obre la possibilitat d'arribar a caps de la Policia Municipal a membres pertanyents a altres cossos i forces de seguretat de l'Estat. D'altra banda, preveu que el nomenament del comamandament correspondria al batle pel procediment de lliure designació.

L'article 18 estableix que «el nomenamnt del cap de cada cos de Policia Local correspon al batle pel procediment de lliure designació entre els funcionaris de carrera que ostentin la màxima categoria de la plantilla del cos del propi municipi o entre funcionaris de carrera de cossos de Policia Local o d'altres cossos i forces de seguretat, sempre que pertanyin a categories d'igual o superior grup de titulació acadèmica que el de la màxima categoria d'aquell».

El lloc del cap, segons l'articulat, ostenta la màxima responsabilitat en la Policia Local i té el comandament immediat sobre totes les unitats i serveis en què s'organitzi. Curiosament, entre els deures que el Projecte Rodríguez fixa per als policies locals hi ha el de «complir íntegrament amb la seva jornada de treball, llevat dels casos reglamentàriament prevists o per causes excepcionals degudament justificades, que hauran de posar prèviament en coneixement del seu superior jeràrquic i, si això no fos possible, com més aviat millor després d'abandonar el servei».

D'altra banda, la norma remarca l'obligació que tenen, estant o no de servei, d'intervenir en defensa de la legalitat, de la seguretat ciutadana i per evitar qualsevol casta de delicte o de falta.

La Conselleria d'Interior es reserva la competència en matèria de formació i de capacitació prèvia per al desenvolupament de les tasques pròpies de les categories que constitueixen els cossos de Policia Local, la coordinació de la selecció dels policies turístics, la determinació de les bases i dels programes mínims a què s'han d'atènyer les convocatòries que aprovin els ajuntaments per als processos selectius i de provisió de llocs de feina, i la coordinació dels processos de mobilitat entre els diferents cossos de Policia Local.

Els ajuntaments de les Illes Balears tendran l'obligació de garantir la inclusió en els ofertes públiques d'ocupació de totes les places vacants i dotades pressupostàriament dels cossos de Policia Local.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris