nubes dispersas
  • Màx: 17°
  • Mín: 11°
12°

Les Balears augmentaren 6.000 milions la recaptació d'imposts cedits l'any 2000

Les arques autonòmiques ingressaren 43.936 milions enfront dels 37.965 del 1999

79728

El Govern balear ha augmentat quasi 6.000 milions la recaptació dels quatre imposts cedits durant l'any 2000 en relació al 1999. Els ciutadans illencs ingressaren a les arques de la Comunitat Autònoma, en concepte de patrimoni, successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, 43.936 milions de pessetes durant l'exercici anterior, mentre que el 1999 aquesta xifra se situà en 37.965 milions.

Des del 1986, el Govern té transferits aquests quatre imposts, a més de part de l'IRPF, ja que l'Estat és l'encarregat de la seva gestió, liquidació, recaptació i inspecció. Les Balears reben el 30% del seu rendiment i desenvolupen la seva capacitat normativa per regular la tarifa fins a un 20%, a més a més de fixar deduccions de naturalesa personal i familiar.

El tribut que experimentà un major creixement l'any passat en relació a l'exercici anterior fou el de transmissions patrimonials. L'any 2000 es traduí en l'ingrés de 23.770 milions de pessetes, cosa que suposa un grau d'execució del 103'32%, enfront dels 19.743 recaptats el 1999.

Aquest impost grava les transmissions oneroses de béns i drets que integrin el patrimoni de les persones físiques, com també la constitució de drets reials, préstecs, fiances, lloguers, pensions i concessions administratives. Les competències de la Comunitat Autònoma s'estenen a la regulació del tipus impositiu de les concessions administratives, la transmissió de béns immobles i els drets reials.

A més, també inclou les operacions societàries, és a dir, de constitució, augment i minva de capital, escissió i dissolució, malgrat que respecte d'aquesta modalitat l'Estat no ha delegat capacitat normativa. El pagament del tribut d'actes jurídics documentats, que grava totes les operacions notarials, mercantils i administratives, experimentà igualment un creixement important, ja que passà dels 8.767 milions durant el 1999 als 9.785 l'any passat.

Aquest increment s'explica per la pujada fixada per a aquest impost per la Conselleria d'Hisenda, presidida per Joan Mesquida, ja que el Govern disposa de capacitat normativa per modificar el tipus de gravamen dels documents notarials. Quant al tribut de patrimoni, ha variat a l'alça en prop de 200 milions en relació al 1999, any en què es recaptaren 4.013 milions.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris