muy nuboso
  • Màx: 13°
  • Mín: 10°
11°

Reus: «L'objectiu és oferir electricitat amb un cost similar al peninsular»

El president de GESA manifestà que «la producció d'energia a les Balears no és barata»

Bartomeu Reus, president de GESA, explica a Diari de Balears el projecte de fusió de la companyia elèctrica insular dintre del grup ENDESA, i explicà les seves preocupacions sobre el preu del subministrament a les Illes.

"Quan i com es durà a terme la fusió?
"El darrer dissabte del mes d'abril es convocarà la Junta General d'Accionistes per aprovar l'acord de fusió per absorció GESA-ENDESA, i es constituirà una nova societat anònima, GESA I, a la qual es traspassaran tots els actius i passius de l'actual GESA.

"Quin serà el marge de maniobra de GESA I?
"Continuarà la independència jurídica i en matèria de distribució i generació energètica, però ja s'ha començat a treballar sobre les matèries on serà més rendible actuar conjuntament, com són la compra de béns d'equips i combustible, la contratació d'instal·ladors o la relació amb tercers per reduir costs.

"El tipus de gestió sofrirà qualque modoficació?
"La gestió seguirà la línea actual, ja que cal recordar que Balears pertany als punts extrapeninsulars, el que fa que el seu sistema de gestió sigui diferenciat de l'aplicat a la Península: s'ha de garantir un subministrament al client amb un cost similar al peninsular, però fer energia a Balears és més car i dificultós perquè es necessita una quantitat major de màquines de producció d'energia més petites, limitades i disperses per no realitzar una sobrecàrrega sobre un centre productor,ja que davant una avaria no es pot recórrer a la xarxa elèctrica d'una altra regió. Un altre factor és fruit de la nostra economia estacional, que provoca un consum acíclic, i per tant s'obté un rendiment inferior de les màquines que produeixen durant menys hores. Tot això dóna lloc una doble pressió: per una banda, el Govern central obliga a mantenir uns preus competitius respecte de la Península, sense deixar de costat la qualitat i la seguretat, i per l'altra, el sistema elèctric peninsular demana reducció de costs per així aportar menys recursos als sistemes aïllats.

"Com afectarà aquest canvi en l'estructura empresarial els treballadors?
"Inicialment no hi haurà canvis, però sí és veritat que treballam amb els agents sindicals per trobar les fórmules més adequades per optimitzar una millor estructura laboral. En aquest sentit, l'empresa ha davallat els seus efectius de forma intensa, quan em vaig incorporar a la presidència en juny de 1997, el personal se situava en els 1.950, actualment tenim en plantilla 1601 treballadors. Aquest procés ha d'avançar més, perquè hem de fer un esforç per eliminar costs, per això hem pegat una forta manotada als efectius variables com el combustible i els equipaments; als efectius fixos quant a relacions externes i serveis i personal. Aquest procés ha tingut un cost empresarial important, però pot ser més rendible.

"Quina ha estat la reacció de les centrals sindicals davant aquesta disminució de treballadors?
"Els sindicats han jugat un paper molt important, perquè qualsevol decisió d´aquesta magnitud ha d'estar pactada i subordinada a moltes cauteles. Els sindicats han lluitat en defensa dels treballadors i s'han arribat a acords.

"En quin període de temps i quina quantitat de treballadors es té previst reduir?
"La xifra idònia per a aquesta empresa seria d'uns 1.350/1.250 efectius, i això s'aconseguirà entre els anys 2003 i 2004. En aquells temes que fossin més rendibles i segons les circumstàncies es crearia un règim de cessió de feines a l'exterior.

"Per a l'usuari suposarà un cost afegit la fusió?
"No, però sí volem convertir GESA en una empresa de servei més còmoda i àgil per al client.

"El Gas Natural és la millor aposta energètica per al futur?
"Sí, perquè és la més eficient per preu i la que té un rendiment caloricoenergètic superior i una major qualitat ambiental.

"Es durà el Gas Natural cap a la Part Forana?
"Hi ha en previsió la construcció de dos col·lectors que submministrarien gas a Manacor i a Alcúdia.

"Quina és la situació actual de les obres de la xarxa de gas?
"Les obres finalitzaran al final de l'any 2000, i desapareixeran les dues xarxes actuals de Gas Ciutat i Aire Propanat "gas pont fins l'arribada del Gas Natural" de Palma, Marratxí i Calvià.

"Es construirà una nova central elèctrica?
"No, la idea de construir grans centrals elècriques es deixa de banda, ja que es posarà en marxa la construcció de petits centres de generació per turbina de gas i es farà ús del cicle combinat, és a dir, un millor aprofitament de la combustió.

"Quina és la situació actual de Sant Joan de Déu?
"Sant Joan de Déu produeix entre un 3 i un 5% de la seva capacitat real, actua per cobrir les revisions d'altres grups i fa front a contingències. En un termini de dos anys podrem començar la demolició total de la central, encara que actualment es podrien esbucar una o dues xemeneies que no s'utilitzen absolutament per a res.

"GESA aposta per les energies renovables?
"GESA fou la pionera i introductora d'aquest tipus d'energies a l'Estat espanyol. Actualment, Balears és la primera comunitat autònoma en termes percentuals en instal·lació d'energia solar tèrmica i la segona en termes reals després d'Andalusia.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris