cielo claro
  • Màx: 26°
  • Mín: 17°
22°

Butxaca foradada (1735)

El senyor Florenci Sastre, doctor en Història i arxiver de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca, explicava a Publicacions des Born, del Cercle Artístic d'aquella ciutat, el novembre de 1996, diverses històries documentals tretes de l'Arxiu Diocesà d'aquell Bisbat. Una d'aquelles històries, esdevinguda en aquestes dates, té per protagonista «una vídua amb les mans foradades i despreocupada» que havia es deia Francesquina Fullana. Era vídua de Pere Cortès,

que la deixà administradora dels seus béns, essent hereu propietari el seu fill, anomenat també Pere, el qual acudia alarmat al batle general per dir que al pas que anava la gestió de sa mare, al cap de poc temps, ja no hi hauria res per heretar...

El document conté aquestes raons: «...que dita mare de cap manera mira per los fills del dit quondam son pare, ni per la seva heretat ans bé contínuament se va dissipant la mateixa de tal manera que en lo espai de dos anys ha venut una mula per preu de quaranta lliures, una vaca per onze peces de vuit, s'ha perdut una somera per tenir-li poca cura, s'ha destrossat lo hort que té en cala Santa Andria, s'ha perdut la

major part del bestiar de serra, mobles de casa, eines de conrador etc. sense que d'aquestes vendes n'hagi obtingut cap benefici l'heretat ni l'hereu, puix no obstant això les dites vendes el mateix hereu i instant ha hagut d'anar-se'n de casa de dita sa mare per causa de no subministrar-li los necessaris aliments, puix per moltes vegades li ha dit que anàs a cercar i que de lo que aportàs menjaria; i d'altra part té també entès que no té cura de pagar los censos de l'heretat i les talles...».

Eren testimonis de la present denúncia i plet la germana del difunt, Catalina Cortès, i Andreu Mayans, notari i fill de cosí germà del difunt. Segons aquests, la causa de la mala administració d'aquella heretat era que Francesquina Fullana es deixava aconsellar per gent de «poca consciència», de manera que deia el notari «que per ser fill de cosí germà del quondam Pere Cortès, pare de Pere Cortès menor i haver rebut son últim testament que disposà molt bé que dit quondam instituí per l'hereva usufructuària Francesquina Fullana sa muller; i que li encarregà així de paraula com amb dit testament que miràs per lo útil i profit així de l'heretat del seu fill Pere confiant que ella li augmentaria (el patrimoni) en alguna cosa. Però tenint entès i considerant que la dita heretat des que morí dit quondam Pere Cortès s'anava menyscabant, doncs a més de no mirar la dita Francesquina Fullana per la conservació de les propietats, bestiar etc.».

En resum, el batle general, a la vista dels fets, nomenà un curador de l'heretat de Pere Cortès difunt i llevà l'administració a la seva vídua. Els crits i les protestes d'aquesta degueren arribar al cel, però poca cosa poden esperar els que fan d'aquesta vida un infern.

COMENTARIS

De momento no hay comentarios.

Comenta

* Camps obligatoris